תמיכה במחזור החיים של הפרויקט

לליאקום מערכות יש את הניסיון והידע לבצע פרויקטים מורכבים והטרוגניים. פיתחנו מתודולוגיה המשפרת את התהליכים.
כל שירותי החברה מתמקדים בתהליכי "מחזור חיים" של רכש והטמעה ברמת הארגון כולו, עם דגש על מכרזים והליכים אחרים לבחירת ספקים.
תחום ההתמחות העיקרי של החברה הוא מערכות של טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT), עם התמקדות בשדות מקצועיים רבים. אנו דוגלים במתן כלל השירותים, החל מתהליך הרכש, שלבי המכרז והערכת ההצעות, ועד הערכות ושיקולים פיננסים ותקציביים.

תיאור סכמטי של תהליך מחזור חיים אופייני
תרשים הזרימה שלהלן מתאר באופן סכמטי מחזור חיים אופייני של פרויקט עם פעילויות רכש.
ניתן לראות כיצד שלבי הרכש של מחזור חיים זה, מטופלים בהתאם למתודולוגיה שלנו.

מחקר על יעדי השוק

בדיקת הפתרונות

בדיקת הספקים בדיקת המוצרים בדיקת הדרישות
גיבוש קונספט הפתרון
מתן המלצות על כלים ופתרונות, ניהול הליך בחירת הספקים, הכנת הההליכים הפנים
ארגוניים הנדרשים
ביצוע ההכנות הנדרשות בארגון הכנת מסמכי המכרז, פרסום המכרז, הערכת
ההצעות ובחירת הספקים, העסקת הספק הנבחר
הטמעת הרכיבים הקשורים לארגון הדרכה ופיקוח על הספק ,בקרה וניהול
שילוב