טכנולוגיות לתחבורה

ליאקום מערכות לקחה חלק בתכנון והטמעה של מערכות לשדות תעופה, חברות תעופה, חברות רכבות ואמצעי תחבורה אחרים.
לליאקום מערכות ידע רב ומיומנויות מעשית בתשתיות IT לתפעול ותקשורת המשמשות בשדות תעופה, אוטובוסים ורכבות מתקדמים.
הרשת מרובת השירותים של שדה התעופה
השירותים שלנו כוללים תכנון רשתות אזוריות מרובות שירותים התומכות בכל ההיבטים, לרבות:

  • רשתות אזוריות וקישור בין מסופים – מפרט, תכנון והטמעה של רשתות מודרניות, שמשרתות את כל היעדים התפעוליים והמסחריים של שדה התעופה
  • מערכות תצוגה – צגים כלליים, מסופי רישום (צ'ק אין), מסופי שירות עצמי, כולל תכנון הממשק, הרשת ורשת החשמל
  • מערכות תצוגה של לוח הטיסות (FIDS)
  • מערכות ניווט – פנימי וחיצוני
  • רשת תקשורת אווירונאוטית נייחת (AFTN) ומערכות מטאורולוגיות
  • מערכות ניהול מידע טיסות (FIMS)
  • ניתוח פוטנציאל מסחרי לשירותי רשתות וטכנולוגיות מידע בשדה התעופה
  • מערכות CUTE
  • A-SMGCS

כל השירותים שהוזכרו לעיל כרוכים בניצול היכולות הבין תחומיות של ליאקום מערכות, בדגש על ידע במערכות IT ותקשורת.