מדוע לבחור בנו?

לרשות ליאקום מערכות עומדים המשאבים, הניסיון והידע לתכנן, לנהל ולבצע פרויקטים משולבים וגדולים, המורכבים מטכנולוגיות מתקדמות וממערכות משולבות של תקשורת וטכנולוגיות מידע בסביבות הטרוגניות. לחברה ניסיון מוכח בתכנון, הטמעה ובפיקוח על הקמת מערכות מורכבות, ויכולת לתאם בין כל צוותי העבודה והספקים בכל התחומים השונים.